Zhang, Jian, Ph.D.

Zhang, Jian, Ph.D.
Associate Professor
Woodward 288B
704-687-8518